S6 ze Szczecina do Koszalina na liście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

alt

5 sierpnia 2014 roku Rząd zmienił Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, wprowadzając do niego drogę ekspresową S6. Na razie będzie to fragment Szczecin – Koszalin. Koszt wybudowania tego odcinka to ok. 3 mld zł, a przetarg ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.

Budowa ciągu S6 Szczecin – Koszalin weszła do programu wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Jak podkreśliło we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, inwestycje te poprawią dostępność transportową portów morskich. Oprócz S6 dodano także, obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11.

 

Konferencja prasowa w PWSZ w Koszalinie

alt

28 lipca 2014 roku w Koszalinie Pan Minister Stanisław Gawłowski (członek Konwentu PWSZ w Koszalinie) wziął udział w konferencji prasowej, na której przedstawiono nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej - fizjoterapię oraz ofertę kształcenia w roku akademickim 2014/2015. Uczelnia uzyskała zgodę MNiSW na prowadzenie  nowego kierunku studiów - fizjoterapia od 1 października 2014r.

 

Pakiet ustaw zdrowotnych przegłosowany

alt

23 lipca 2014 roku w Sejmie Pan Minister Stanisław Gałowski wziął udział w głosowaniu nad rządową nowelizację ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o konsultantach oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej, składających się na tzw. pakiet antykolejkowy. Teraz ustawy trafią pod obrady Senatu.

To gruntowna reforma całego systemu opieki zdrowotnej. Do najważniejszych zmian należą: zogniskowanie władzy i nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej w ręku Ministra Zdrowia (to on będzie powoływał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich), wprowadzanie narzędzi planowania inwestycji w opiece zdrowotnej w postaci Map Potrzeb Zdrowotnych (na poziomie centralnym i regionalnym), nadanie wojewodom uprawnień do wydawania wiążących opinii co do inwestycji medycznych w ich regionach (negatywna będzie skutkowała brakiem kontraktu z NFZ), powołanie instytucji zajmującej się taryfikacją świadczeń, rozbudowane przepisy dotyczące kolejek, oraz szczególne uprawnienia dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu i cierpiących z powodu tej choroby.

 

Spotkanie z delegacją rządu Republiki Gwinei

alt

16 lipca 2014 roku w Warszawie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w spotkaniu z Mohamedem Diare, wicepremierem, ministrem gospodarki i finansów Republiki Gwinei. Najważniejszymi tematami spotkania było oczyszczanie ścieków, dostęp do wody pitnej i gospodarka odpadam.

Chronić środowiska nie da się bez długookresowej strategii, i to strategii obejmującej wiele dziedzin. Od ochrony przyrody, poprzez politykę surowcową, emisje przemysłowe aż po gospodarowanie odpadami i oczyszczanie ścieków – powiedział Stanisław Gawłowski, otwierając spotkanie. Minister przybliżył gościom z Afryki polski system ochrony środowiska. Pokazał także jaką drogę przeszliśmy od 1989 roku, aby poprawić stan powietrza, wody i gleby w Polsce.

Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam zrobić, aby przywrócić Polsce i Polakom środowisko pozwalające żyć i pracować bez zagrożenia zdrowia. Po pierwsze zatrzymaliśmy jego degradację. Po drugie wymyśliliśmy i stworzyliśmy, podawany jako wzorcowy, system finansowego działań prośrodowiskowych. Mam tu na myśli Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po trzecie udoskonaliliśmy system monitorowania i nadzoru stanu środowiska – podkreślił minister Gawłowski.

Premier Mohamed Diare w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z priorytetów nowego rządu Republiki Gwinei jest rozwój rolnictwa oraz ochrona wód. Polskie rozwiązania i technologie np. związane z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody mogą być w tym pomocne. Z zadowoleniem przyjął propozycję wykorzystania polskich rozwiązań i doświadczeń w zakresie organizacji i finansowania ochrony środowiska w Gwinei.

Premier Diare zainteresowany był także polskimi technologiami nagrodzonymi w konkursie Ministerstwa Środowiska - GreenEvo. Przewodniczący delegacji ustalili, że rozmowy będą kontynuowane pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Lasów i Zasobów Wodnych Republiki Gwinei i Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23071_polsko_gwinejskie_rozmowy_o_srodowisku.html

 
Strona 1 z 127