Spotkanie w Sejmie z przedstawicielami Pomorza Zachodniego

alt

25 września 2014 roku w Warszawie Pan Minister Stanisław Gawłowski wraz z Wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami z Pomorza Zachodniego: Panią Wójt gm. Dobra Teresą Derą z samorządowcami i mieszkańcami gminy.

Zdjęcie: Renata Zaremba

 

Święto Plonów w Koszalinie

alt

20 września 2014 roku w Koszalinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w Święcie Plonów – największym święcie rolników podsumowującym zebrane zbiory i oznajmiającym czas zakończenia żniw. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicą Zwycięstwa, by zawitać na placu przy koszalińskim amfiteatrze.

Zdjęcie: http://www.powiat.koszalin.pl/pl/aktualnosci/dozynki-powiatowe-w-koszalinie-zdjecia-cz-i-2505

 

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

alt

W dniach 16 - 18 września 2014 roku w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w którym udział wziął Pan Minister Stanisław Gawłowski.

Ponad sześćset osób z Polski i państw basenu Morza Bałtyckiego omówiło wyzwania stojące przed współczesną ochroną środowiska.

Forum stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak w zgodzie ze środowiskiem naturalnym rozwijać gospodarkę i radzić sobie z wyzwaniami środowiskowymi. Na te tematy w Kołobrzegu dyskutowali samorządowcy, przedstawiciele administracji, naukowcy, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz środowiska związane z ekologią. Od lat przekonujemy się, że zrównoważony rozwój to najlepszy sposób rozwoju, także gospodarczego, pozwalający dbać o środowisko naturalne, oszczędzać zasoby i wypracowywać coraz lepsze, ekologiczne technologie – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, otwierając Forum.

Trzydniowe obrady zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, OZE i energetyka oraz ochrona przyrody. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wzięli udział w trzech panelach. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ - w dyskusji dotyczącej reformy gospodarki wodnej. Wiceminister Janusz Ostapiuk mówił o „rewolucji śmieciowej” podczas panelu o gospodarowaniu odpadami. Natomiast Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody przedstawił koncepcję ochrony przyrody w Polsce.

Forum towarzyszyły targi ekologiczne otwarte dla mieszkańców i gości Kołobrzegu. Można było podczas nich m.in. obejrzeć pokaz ekologicznej mody Katarzyny Koperkiewicz, występ Cezarego Pazury i zobaczyć rysunki Henryka Sawki komentujące dyskusje panelowe.

Potrzebujemy takich wydarzeń – powiedział Maciej Grabowski, minister środowiska. Bardzo się cieszę, że w jednym czasie i w jednym miejscu spotkali się wszyscy zainteresowani zrównoważonym rozwojem. Mam nadzieję, że Forum Ekologiczne stanie się cyklicznym wydarzeniem, które na stałe zagości w Kołobrzegu – dodał minister.

Dziękuję wszystkim gościom za obecność, a organizatorom - Polskiej Fundacji Ekologicznej i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina za zorganizowanie wydarzenia. Jako gospodarz i prezydent miasta już dziś zapraszam na II Forum Ekologiczne w Kołobrzegu w przyszłym roku – powiedział Janusz Gromek, prezydent miasta, żegnając uczestników.

Ostatnich 10 lat było okresem wielkiej próby nie tylko dla Polski jako nowego członka Unii Europejskiej, ale także dla całej Wspólnoty. Lata te niewątpliwie obfitowały w wiele sukcesów, jednak przed Zjednoczoną Europą stoi jeszcze dużo wyzwań. Wymienić tu należy m.in. pilną potrzebę wypracowania porozumienia w kwestii wspólnej polityki energetycznej i klimatycznej. Również świadomość ogromu pracy, jaką musimy jeszcze wykonać, by sprostać założeniom Strategii Europa 2020 zdaje się być ciągle niewystarczająca.

Wierzymy, że I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, w którym weźmie udział kilkaset osób z Basenu Morza Bałtyckiego, będzie doskonałym miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie energii odnawialnej, gospodarki odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych.

Forum pozwoli również na prezentację osiągnięć w zakresie inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez naszych partnerów z Polski, Niemiec, Skandynawii i krajów nadbałtyckich, oraz pozwoli zaprezentować największe inwestycje finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, podczas tego wydarzenia zostanie podsumowany dorobek organizacji pożytku publicznego działających na rzecz ekologii. Jesteśmy przekonani, że Forum pozwoli na wypracowanie kierunków kształtowania przyszłej polityki ekologicznej Unii Europejskiej.

Obrady Forum uświetni także finał organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prestiżowego konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014, którego celem jest wyłonienie podmiotów charakteryzujących się innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, wykorzystujących nowe technologie i aktywnie pozyskujących fundusze na realizację zadań o charakterze ekologicznym.

Zdjęcie: http://wfos.szczecin.pl/850-i-miedzynarodowe-forum-ekologiczne-w-kolobrzegu.html

 

Wywiad w Radiu Koszalin

alt

15 września 2014 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski był gościem Studia Bałtyk Radia Koszalin. Mówił o wyborach samorządowych, przyjęciu przez Radę Regionu Zachodniopomorskiego PO RP kształtu list, o konstruowaniu nowego rządu, o wymiarze sprawiedliwości (o koniecznych zmianach w zapisach ustawowych), o premier Ewie Kopacz oraz o programie energetyki atomowej.

Zachęcamy do wysłuchania.
http://www.radio.koszalin.pl/pl/program-issue/gosc-studia-baltyk-stanislaw-gawlowski.5858.html

Zdjęcie: Radio Koszalin

 
Strona 1 z 130