Spotkanie ws. budowy drogi szybkiego ruchu S-11 z Koszalina do Poznania

alt

21. stycznia 2015 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski wraz z samorządowcami z regionu zachodniopomorskiego wziął udział w spotkaniu z Ministerem Infrastruktury i Rozwoju Panem Zbigniewem Rynasiewiczem. Politycy rozmawiali o potrzebie budowy drogi szybkiego ruchu S-11 od Koszalina do Poznania.

alt

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu - w terminie do 30 stycznia 2015 r. Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

 

Konwent Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej

alt

20. stycznia 2015 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski przewodniczył Konwentowi Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej, który wybrał ze swojego grona nowy zarząd Konwentu. Prezesem został Pan Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie. 

Konwent tworzą prezesi 16 wojewódzkich funduszy. Zajmuje się on zagadnieniami wymagającymi współdziałania z parlamentem, Ministrem Środowiska, NFOŚiGW oraz innymi instytucjami centralnymi. Tworzy opinie do projektów aktów prawnych wpływających na działalność wojewódzkich funduszy a także koordynuje wypracowanie stanowisk i programów dotyczących finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

Spotkanie w sprawie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000

alt

19. stycznia 2015r. Pan Minister Stanisław Gawłowski na zaproszenie burmistrza Stepnicy wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń, spółek rybackich ze Stepnicy, Trzebieży, Nowego Warpna, Wolina, Kamienia Pomorskiego i Świnoujścia oraz podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Pani Magdalena Kochan Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Kubiak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz ze swoim zastępcą, a jednocześnie Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody Panią Sylwią Jurzyk - Nordlöw, Pan Andrzej Zych i Pani Wieczorek reprezentujący dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pan Tadeusz Krajniak z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Pan Adam Woźniczka z Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, oraz przedstawiciele spółki jawnej ECO – EXPERT opracowującej projekty planów ochrony obszarów Natury 2000 Zalew Szczeciński i Ujście Odry Zalew Szczeciński. 

Projekt planów opracowywanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie zakłada szereg restrykcji w stosunku do uprawiania rybołówstwa na wodach Zalewu Szczecińskiego m.in. wyznacza akweny, na których będzie wprowadzony całoroczny okresowy zakaz uprawiania rybołówstwa, oraz zakaz okresowy uprawiania sportów wodnych, a na części lądowej naszej gminy szczególnie wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego wprowadza się ograniczenia lub zakaz zabudowy.

Celem spotkania było zapoznanie ministra ze stanowiskiem i propozycjami rybaków, przedsiębiorców dot. złagodzenia planowanych zapisów w opracowywanych projektach planów ochrony przedmiotowych obszarów.

 

Żródło: https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/2484_spotkanie_z_ministrem_w_sprawie_projektow_planow_ochrony_obszarow_natura_2000

 

Wielka Gala Sportu

alt

17. stycznia 2015 roku w Koszalinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w Wielkiej Gali Sportu - oficjalnego zwieńczenia plebiscytu "Głosu Koszalińskiego" na Sportowy Sukces 2014 Roku.

We wszystkich kategoriach zgłoszonych było łącznie 219 kandydatów. Oddano 10.383 głosów.

Nadzór merytoryczny nad plebiscytem sprawuje Wielka Kapituła. Jej członkowie spotykają się krótko po zakończeniu głosowania, żeby z jednej strony zapoznać się z wynikami głosowania i je zaakceptować, a z drugiej przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła obradowała w składzie: przewodniczący Stanisław Gawłowski (poseł na Sejm RP), Piotr Jedliński (prezydent Koszalina), Janusz Gromek (prezydent Kołobrzegu), Zbigniew Ptak (burmistrz Drawska Pomorskiego), Waldemar Miśko (burmistrz Karlina), Roman Kłosowski (wójt gminy Manowo), Leszek Doliński (były koszykarz, olimpijczyk, trener), Mirosław Skórka (radny Rady Miejskiej w Koszalinie, działacz piłki nożnej), Jan Bednarek (wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), Łukasz Bednarek (dyrektor hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie), Przemysław Stefanowski (zastępca redaktora naczelnego Głosu Koszalińskiego), Jacek Wójcik (dziennikarz Głosu).

 

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku oddano 1 839 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek

Mateusz Polski, boks - Róża Karlino

2. miejsce – pamiątkowy dyplom i upominek

Sylwia Matuszczyk, piłka ręczna - Energa AZS Koszali

3. miejsce

Krzysztof Bieńkowski, zapasy - AKS Białogard

4. miejsce – pamiątkowy dyplom i upominek

Radomir Obruśniak, boks - Róża Karlino

5. miejsce – pamiątkowy dyplom i upominek

Małgorzata Hołub, lekkoatletyka - KL Bałtyk Koszalin

– pamiątkowy dyplom i upominek

 

 

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku – Sport Młodzieżowy

Oddano 1 098 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek

Elżbieta Wójcik, boks - Róża Karlino

W kategorii Najpopularniejszy Trener Roku

Oddano 1 658 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom

Tomasz Różański, boks - Róża Karlino

2. miejsce – pamiątkowy dyplom

Andrzej Kłujszo, karate kyokushin - Koszaliński Klub Karate Kyokushin

3. miejsce – pamiątkowy dyplom

Cezary Banasiak, karate kyokushin - Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki

 

 

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku – Sporty Walki

Oddano 3 509 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek

Aleksandra Karpuk, karate kyokushin - Postomino

W kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku

Oddano 642 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom

AZS Koszalin - koszykówka

W kategorii Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku

Oddano 1 637 głosów

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom

Międzypaństwowy mecz bokserski Polska - Niemcy w Karlinie

 

 

Obrady Kapituły – 10.01.2015 r.

Sportowiec Roku - statuetka, pamiątkowy dyplom

Sebastian Mila – piłkarz reprezentacji Polski

Mecenas Sportu - statuetka, pamiątkowy dyplom

Grupa Azoty S.A.

specjalne wyróżnienia - pamiątkowy dyplom

Marcin Ołówka - Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER

Fritz Homann - HOMANIT GmbH & Co. KG

Walerian Grzegorz Fabich – PPUH Fabich

Specjalne Wyróżnienie Kapituły - pamiątkowy dyplom

Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg

Inwestycja Sportowa Roku - pamiątkowy dyplom

Hala Widowiskowo-Sportowa w Karlinie

 
Strona 1 z 141