Zakończenie kampanii wyborczej PO w regionie zachodniopomorskim

alt

14. listopada 2014 roku w Szczecinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w podsumowaniu kampanii wyborczej PO w regionie zachodniopomorskim.

Liderzy Platformy podsumowali działania kampanijne. Kandydaci odwiedzali wyborców bezpośrednio w domach oraz rozdawali kawę w różnych punktach miasta. Po województwie jeździł natomiast sejmikowóz, który zrobił ponad 4 tys. kilometrów. Dzięki kampanii door to door kandydaci PO dotarli ze swoim programem do setek tysięcy szczecinian.

Po konferencji uczestnicy konferencji ruszyli z ulotkami w miasto.

alt

 

Otwarcie biura Posła do PE Dariusza Rosatiego w Szczecini

alt

14. listopada 2014 roku w Szczecinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w otwarciu biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego.

Jak powiedział prof. Dariusz Rosati po uroczystym odsłonięciu tabliczki na drzwiach biuro ma spełniać dwie podstawowe funkcje: być miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się dowiadywać o działalności instytucji unijnych, oraz takim, w którym będą wysłuchane ich postulaty i oczekiwania, ponieważ jestem ich przedstawicielem w europarlamencie. To 4-te biuro Europosła w regionie zachodniopomorskim.

 

Wywiad w Telewizji Gorzów o projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6"

alt

Zachęcam do obejrzenie i wysłuchania:
http://www.tvgorzow.pl/wywiad/2014/111401sibinska_gawlowski.html

Pan Minister mówi o największym projekcie inwestycyjnym w Gorzowie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6".

Projekt realizowany jest z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Związek Celowy Gmin MG-6 ustanowił beneficjenta środków unijnych – Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w ramach którego została powołana Jednostka realizująca projekt, której zadaniem jest:

  • Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w obszarze Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok celem poprawy dostępności usług kanalizacyjnych, zapewnienia szczelności systemu oraz zabezpieczenia środowiska przyrodniczego przez skażeniem
  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie rozwiązania gospodarki osadowej oraz poprawienia gospodarki biogazowej
  • Rozbudowa i modernizacja sytemu wodociągowego w obszarze Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok celem poprawy dostępności do wody o wysokim standardzie i zapewnienia szczelności systemu
  • Modernizacja Zakładów Uzdatniania Wody Centralny, Siedlice, Kłodawa oraz Różanki celem poprawy jakości uzdatniania wody i zwiększenia sprawności energetycznej Zakładów.

Wartość projektu: 361 100 544 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 181 320 738 PLN

 

Wizyta w Gorzowie

alt

13. listopada 2014 roku w Gorzowie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udziął w spotkaniu dot. inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Minister podczas wizyty skupił się głównie na przedstawieniu drogi do kontraktu na budowę i renowację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”. Stanisław Gawłowski podkreślał zasługi lubuskich parlamentarzystów oraz Rady Miasta, których poprawki do projektu pozwoliły na jego akceptację przez Ministerstwo. W efekcie m.in. gospodarstwa wszystkich mieszkańców Gorzowa zostaną przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wyeliminowanie licznych indywidualnych zbiorników bezodpływowych ścieków, których stan techniczny jest raczej niezadawalający, spowoduje znaczne ograniczenie poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, jakim jest skażenie wód gruntowych.

Wojewoda Jerzy Ostrouch oraz minister Stanisław Gawłowski wymienili również doświadczenia na temat funkcjonowania znowelizowanej „ustawy śmieciowej”. Zgodzili się, iż zarówno z ogólnopolskiego, jak i lubuskiego, punktu widzenia przyjęte rozwiązania prawne przynoszą coraz lepsze efekty. Dzikich wysypisk jest mniej a Polacy mają większą świadomość konieczności segregowania odpadów i dbałości o środowisko naturalne. Minister Gawłowski podkreślił, że wśród ministerialnych priorytetów na liście zadań dla gmin i dla administracji rządowej jest poprawa systemu informowania mieszkańców o korzyściach wynikających z segregacji śmieci oraz docieranie ze szczegółową informacją na temat zasad funkcjonowania wywozu odpadów do jeszcze większego grona mieszkańców, gdyż tylko właściwie przekazana informacja przyczyni się do poprawy postaw mieszkańców.

Minister Stanisław Gawłowski przedstawił także ministerialne stanowisko w sprawie polsko-niemieckiego porozumienia w kwestii zagospodarowania i zabezpieczenia obszarów po obu stronach Odry na jej granicy z zachodnim sąsiadem. Minister przyznał, że w ostatnich latach podjęto działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, ale wciąż na odcinku „granicznym” takowych inicjatyw jest zbyt mało.

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl

 

 
Strona 1 z 136