XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju

alt

W dniach 2 - 4 września 2014 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju odbywającym się w tym roku pod hasłem „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu".

Podczas Forum spotykają się ludzie biznesu, światowej sławy ekonomiści, eksperci, prezydenci, szefowie rządów, ministrowie i przedstawiciele administracji publicznej, aby zastanawiać się nad przyszłością naszego kontynentu i globu. 

Minister Stanisław Gawłowski w Krynicy dyskutował m.in. na temat odnawialnych źródeł energii podczas panelu pt. „Dynamiczny rozwój OZE a przyszłość energetyki konwencjonalnej w UE – czy możliwa jest wspólna koegzystencja?”. „W roku 2011 udział produkcji OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem wyniósł ponad 7 procent – to cieszy. Każdy kilowat energii elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł to zysk dla środowiska, oszczędność zasobów i mniejsza emisja gazów cieplarnianych – uważa minister Gawłowski.

Przy Forum Ekonomicznym juz po raz VI odbywa się Forum Regionów. Problemy tu poruszane to między innymi zagadnienia związane z polityką proekologiczną w dużych metropoliach europejskich. Jaki udział w zarządzaniu dużymi miastami ma polityka proekologiczna, w jakim stopniu europejskie miasta działają na rzecz zmniejszenia emisji CO₂, a także w jakim stopniu duże metropolie troszczą się o obszary zielone? Czy wystarczająco dbają o oczyszczanie ścieków oraz jak zracjonalizować zarządzenie zasobami wodnymi? Te zagadnienia będą poruszone podczas debat: "Zielone miasta Europy" i "Przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii". Nie zabraknie też dyskusji o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podczas której minister wygłosi wykład „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania i dylematy”. Upowszechnienie selektywnego zbierania i zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, a także uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami to najważniejsze cele, jakie zostaną osiągnięte dzięki wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach – uważa Stanisław Gawłowski. Wystąpienie ministra Gawłowskiego będzie wprowadzeniem do dyskusji „Reforma śmieciowa – rewolucja w systemie gospodarowanie odpadami”.
Śmieci to nie tylko odpady komunalne. To także elektrośmieci. 7 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmienioną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Wdrożenie tej dyrektywy to bardzo ważny temat dla gospodarki i dla ochrony środowiska, dlatego poświęcono mu jeden z paneli Forum „Śmieci Elektroniczne: Wyzwania związane z nowym prawem europejskim” z udziałem ministra Stanisława Gawłowskiego.

 

Inauguracja roku szkolnego

alt

1 września 2014 roku w Koszalinie w Gimnazjum nr 6 Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w miejskiej inauguracji roku szkolnego. Szkoła ta przeszła gruntowny remont połączony z termomodernizacją. 

Największym wyzwaniem w tym roku szkolnym są pierwszaki w podstawówkach (w Koszalinie jest ich 1400, w tym sześciolatki). Prezydent Miasta Pan Piotr Jedliński zapewnił, że zarówno nauczyciele, jak i szkolna infrastruktura, jest przygotowana na przyjęcie dzieci. Miasto przeznaczyło milion złotych na potrzebne remonty (m. in. sal lekcyjnych, toalet, place zabaw i świetlice). Uczniowie rozpoczynający podstawówkę dostaną też darmowy elementarz.

 

Podsumowanie 4 lat rządów PO w Koszalinie

alt

30 sierpnia 2014 roku w Koszalinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej cztery lata rządów Platformy Obywatelskiej w Koszalinie. Zaprezentowana została gazetka "Czas wielkiego rozwoju. Koszalin 2010 - 2014" podsumowująca kadencję Prezydenta Piotra Jedlińskiego. 

Wśród kluczowych inwestycji wymieniono ring drogowy (wartość ponad 100 milionów złotych), modernizacja i rozbudowa szpitala (250 milionów złotych), hala widowiskowo-sportowa, wodna dolina, filharmonia, rozwój strefy ekonomicznej (3 tys. nowych miejsc pracy), budowa aquaparku, rewitalizacja rynku staromiejskiego, inwestycje w szkołach (36 milionów złotych), karta dużej rodziny, place zabaw, budowa Domu Pomocy Społecznej, budowa nowych mieszkań TBS i wiele innych.

Pan Minister Stanisław Gawłowski wraz z Prezydentem Piotrem Jedlińskim, Wiceprezydentem Tomaszem Sobierajem, Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i Ministrem Przemysławem Krzyżanowskim mówili o odpowiedzialności za miasto i inwestycjach, które ich zdaniem są dowodem na to, że Platforma dotrzymuje słowa. Pan Minister Stanisław Gawłowski podkreślał, że w Koszalinie stworzono dobrą drużynę, która ma wsparcie tam, gdzie zapadają najważniejsze dla regionu decyzje - niewątpliwie taką inwestycją jest budowa drogi S6. 

Przedstawiony został również Szef Sztabu Wyborczego Prezydenta Piotra Jedlińskiego - Pan Tomasz Nowe.

 

25-lecie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Ikar"

alt

30 sierpnia 2014 roku w Koszalinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w uroczystości 25-lecia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Ikar" i 20-lecia działalności Prezesa Stowarzyszenia Pana Stanisława Żabińskiego.

Członkami stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach i różnym stopniu niepełnosprawności Do Stowarzyszenia należą również rodzice dzieci niepełnosprawnych /Grupa „Integracja”/, pragnący łączyć swoje wysiłki na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wśród członków są ludzie mający zdolności twórcze i artystyczne – muzyczne, malarskie, poetyckie, rzeźbiarskie. Stowarzyszenie organizuje imprezy integracyjne o różnym i wszechstronnym charakterze jak: sportowo-rekreacyjne, strzeleckie, wędkarskie, gry w kręgle, tenis stołowy, poetycko-muzyczne, wystawy malarskie. Uczestniczy w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione Stowarzyszenia, Kluby oraz Urząd Miasta.

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej oraz poprzez wzajemną pomoc społeczną i administracyjną.

 
Strona 1 z 129