Spotkanie z delegacją rządu Republiki Gwinei

alt

16 lipca 2014 roku w Warszawie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w spotkaniu z Mohamedem Diare, wicepremierem, ministrem gospodarki i finansów Republiki Gwinei. Najważniejszymi tematami spotkania było oczyszczanie ścieków, dostęp do wody pitnej i gospodarka odpadam.

Chronić środowiska nie da się bez długookresowej strategii, i to strategii obejmującej wiele dziedzin. Od ochrony przyrody, poprzez politykę surowcową, emisje przemysłowe aż po gospodarowanie odpadami i oczyszczanie ścieków – powiedział Stanisław Gawłowski, otwierając spotkanie. Minister przybliżył gościom z Afryki polski system ochrony środowiska. Pokazał także jaką drogę przeszliśmy od 1989 roku, aby poprawić stan powietrza, wody i gleby w Polsce.

Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam zrobić, aby przywrócić Polsce i Polakom środowisko pozwalające żyć i pracować bez zagrożenia zdrowia. Po pierwsze zatrzymaliśmy jego degradację. Po drugie wymyśliliśmy i stworzyliśmy, podawany jako wzorcowy, system finansowego działań prośrodowiskowych. Mam tu na myśli Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po trzecie udoskonaliliśmy system monitorowania i nadzoru stanu środowiska – podkreślił minister Gawłowski.

Premier Mohamed Diare w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z priorytetów nowego rządu Republiki Gwinei jest rozwój rolnictwa oraz ochrona wód. Polskie rozwiązania i technologie np. związane z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody mogą być w tym pomocne. Z zadowoleniem przyjął propozycję wykorzystania polskich rozwiązań i doświadczeń w zakresie organizacji i finansowania ochrony środowiska w Gwinei.

Premier Diare zainteresowany był także polskimi technologiami nagrodzonymi w konkursie Ministerstwa Środowiska - GreenEvo. Przewodniczący delegacji ustalili, że rozmowy będą kontynuowane pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Lasów i Zasobów Wodnych Republiki Gwinei i Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23071_polsko_gwinejskie_rozmowy_o_srodowisku.html

 

Wizyta Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego w regionie zachodniopomorskim

alt

14 lipca 2014 roku w Szczecinie Pan Minister Stanisław Gawłowski wraz z wizytującym region Ministrem Skarbu Państwa Panem Włodzimierzem Karpińskim, Wiceministrem Skarbu Państwa Panem Rafałem Baniakiem, Prezesem PGE Panem Markiem Woszczykeim i Zachodniopomorskim Zespołem Parlamentarnym spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie zostało zorganizowane na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Głównym tematem była strategia rozwoju PGE na lata 2014 – 2020 a szczególnie planowanej, półmiliardowej inwestycji PGE SA w Zespół Elektrowni Dolna Odra w której skład wchodzą  Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz położone w Szczecinie Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.

 

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka w Darłowie

alt

W dniach 10 - 13 lipca 2014 roku w Darłowie odbył się Bałtyk Festiwal Media i Sztuka, w którym udział wziął Pan Minister Stanisław Gawłowski.

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka to wspólna inicjatywa Polskiego Radia Koszalin i miasta Darłowa. Idea przyświecająca organizatorom wydarzenia opiera się na założeniu, że media stanowią nieodłączną część życia społecznego, a Festiwal ma na celu przybliżenie i pokazanie ich różnorodności.

Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabrako atrakcji zarówno muzycznych jak i spotkań z zaproszonymi gośćmi ze światach mediów, polityki i sztuki. W ramach Festiwalu zorganizowane zostały, m.in. panele dyskusyjne, pokazy filmów, spektakle teatralne, spotkania autorskie oraz koncerty.

W tych dniach, w ramach Festiwalu, pojawiły się gwiazdy polskiego dziennikarstwa, artyści i muzycy. Na festiwalowej scenie odbył się też finał konkursu "Bursztynowy Mikrofon" Radia Koszalin i Miasta Darłowo, a w charakterze gwiazd wystąpiły zespoły Elektryczne Gitary, The Washing Machine i Trabanda.

 

Zdjęcie: Magdalena Burduk

 

Wprowadzenie opłat za wody pobierane do zalewu stawów.

alt

10 lipca 2014 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski odpowiadał w Sejmie na pytanie w sprawie wprowadzenia opłat za wody pobierane do zalewu stawów.

http://videosejm.pl/index/movie/hash/e8ecdba1228961dbb0da40777a9e7310#.U75Od_l_vHQ

 
Strona 1 z 126